Tilmeld også gerne på facebook

Bankinfo:
BIC (SWIFT): DANBDK22 / IBAN: DK2484110004175950
Bank code/Reg. no.: 8411,  Account No: 4175950,

Aikido Poster in English, coming soon...

AIKIDO

NYTÅRS

SEMINAR

I GLADSAXE

FREDAG & LØRDAG

13. & 14. januar 2017